Add your custom tagline here.

Aktualności


11-12.2018 r. – w zakładce biuletyny pojawił się nowy artykuł dotyczący Mediacji i innych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Umieszczony został artykuł dotyczący bieżących zagadnień prawnych – także zapraszamy serdecznie do lektury.

10.2018 r. – w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, powrotami mieszkańców Powiatu z wakacji, nasze Stowarzyszenie planuje organizację cyklu prelekcji, stąd też prosimy o Państwa sugestie co do poruszanych tematów.

09.2018 r. – została usunięta awaria związana z niemożnością wyświetlenia strony oraz wyłączeniem działania platformy teleinformatycznej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!!!

09.2018 r. – w związku z rozpoczęciem kolejnego okresu kwartalnego, publikujemy Państwu następny biuletyn, tym razem związany z uczestnictwem obywateli w sprawowaniu władzy i udziale w konsultacjach społecznych.

07-08.2018 r. – jak to nasze Stowarzyszenie ma w zwyczaju, publikujemy Państwu serię artykułów prawnych i przypominamy również o możliwości korzystania ze wzorów pism, w najbardziej popularnych postępowaniach.

06.2018 r. – na stronie pojawiły się kolejne artykuły prawne, w tym związane z podziałem majątku w przypadku rozwodu. Jednocześnie w związku z rozpoczęciem okresu wakacyjnego, informujemy że mobilny punkt nieodpłatnej pomocy jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy.

04.2018 r. – na stronie pojawiły się kolejne artykuły prawne, związane ze sprawami życia codziennego, które mamy nadzieję ułatwią Państwu poruszanie się w często zawiłych zagadnieniach prawnych.

03.2018 r. – rozpoczęliśmy publikację artykułów i biuletynów wyjaśniających zawiłości i trudności zagadnień prawnych. Mamy nadzieję, że publikowane treści będą Państwu pomocne i pozwolą przebrnąć przez gąszcz przepisów prawnych. Jednocześnie z pojawiającymi się zapytaniami, uprzejmie informujemy że publikowane przez nas treści będą jak najbardziej dotykały poruszanych przez Państwa problemów. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Zapraszamy do lektury!

02.2018 r. – uruchomiono platformę teleinformatyczną, za pośrednictwem której możliwy jest stały kontakt z prawnikami Stowarzyszenia. Dostęp do platformy jest umożliwiony poprzez okienko w prawym dolnym rogu ekranu i odbywa się w czasie rzeczywistym.

01.2018 r. – została uruchomiona strona www dedykowana specjalnie na potrzeby działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W szczególności będzie możliwe pozyskanie bieżących informacji w zakresie funkcjonowania punktu, jak również publikowane będą artykuły poświęcone zagadnieniom prawnym oraz zapewniona zostanie możliwość kontaktu z prawnikiem za pośrednictwem platformy teleinformatycznej.

1.01.2018 r. – Od wskazanego dnia Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli, w związku z podpisaną umową z Powiatem Suwalskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zadanie publiczne dotyczy m. in. poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Realizowane przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Stowarzyszeniu przez Powiat Suwalski i obejmuje również wsparcie ze strony organizacyjnej zapewnionej przez Powiat Suwalski.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


Na terenie Powiatu Suwalskiego został przewidziany tzw. mobilny punkt pomocy prawnej, co oznacza że porady są udzielane na terenie wielu gmin wskazanych przez Powiat, według ściśle określonego harmonogramu.

Tym samym porady odbywać się będą w następujących lokalizacjach:

 • Gmina Bakałarzewo,
  ul Rynek 3,
  pok.nr 8
  16-423 Bakałarzewo
 • Gmina Filipów,
  u!.Garbaska2,pok.nr5 parter(sala konferencyjna)
  16-424 Filipów
 • Gmina Jeleniewo
  ul.Słoneczna 3,pok.nr 11
  16-404Jeleniewo
 • Gmina Przerośl
  ul.Rynek 2 pok.nr 3
  16-427 Przero5I
 • Gmina Raczki
  u!. Plac  Ko5ciuszki 15,pok. nr 9
  16-420 Raczki
 • Gmina Rutka-Tartak
  ul.3Maja 13,pok.nr14
  16-406 Rutka-Tartak
 • Gmina Szypliszki,
  ul.Suwalska 21,pok.nr 04
  16-411 Szypliszki
 • Gmina Wiżajny
  ul.Rynek1,pok.nr 9
  16-407 Wiżajny

Harmonogram porad


Na terenie Powiatu Suwalskiego, został zatwierdzony decyzją Starosty Suwalskiego następujący harmonogram nieodpłatnych porad prawnych we wskazanych lokalizacjach:

Wzory pism i artykuły


WZORY PISM
ARTYKUŁY